Cầu Cổng Vàng - Kỳ Quan Trên Mây Của Nước Mỹ

21:01:10 - 08/01/2021       Trịnh Thắm

Khi hoàn thành vào năm 1937, cầu Cổng Vàng được coi là một kỳ quan kỹ thuật, với nhịp cầu treo chính dài nhất trên thế giới.

https://media.baothaibinh.com.vn/upload/files/video/nam_2020/Thang_12/nhung/C%E1%BA%A7u_C%E1%BB%95ng_V%C3%A0ng_-_k%E1%BB%B3_quan_tr%C3%AAn_m%C3%A2y_c%E1%BB%A7a_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_M%E1%BB%B9_-_VnExpress_Du_l%E1%BB%8Bch.mp4

 

Theo zing.vn

Có Thể Bạn Quan Tâm

    

 

DU LỊCH VÀ HỘI NHẬP ONLINE

  Diễn đàn du lịch trong và ngoài nước. 

Cập nhật thông tin, tin tức, sự kiện, hình ảnh các địa điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh hấp dẫn trong nước và quốc tế. ... 

Website: www.dulichvahoinhap.com